אותות רחוקים של אור

אותות רחוקים של אור

'אותות רחוקים של אור' משלים את סדרת הספרים שהוציאה עד כה לאור עמותת 'זלדה ויצירתה' ('ציפור אחוזת קסם' ו'גני האין'). גם הספר הנוכחי כולל מבחר מרשימותיה, משירתה, מכתביה ומציוריה של המשוררת זלדה, אך מתגלים בו מרחבים חדשים של יצירה שלא נודעו עד כה. הספר זכה לסיוע לוין אמנות, חברה ותרבות; מכון שז"ר וקרן משפ' אלבאום. […]

אותות רחוקים של אור Read More »